פעולה עיצובית #1

בשבוע הראשון בפרויקט שהתחלתי להתעסק בעיצוב ובמודלים יצרתי כמה דגמים ראשוניים. רובם הגיעו מהבטן וללא איזושהי חוקיות מוגדרת, אך דווקא הדגמים האלו עזרו לי להבין איך אני יכול לנסח חוקיות ושיטות עבודה לשלבים הבאים.

1/1