הבטודנה היהודית

"ממשלה שמסתתרת מאחורי בטונדות אין לה זכות קיום", נפתלי בנט, יו״ר מפלגת ׳הבית היהודי׳, 2014.

1/1