בטונדה ברוטציה

בשלב זה בתהליך בחרתי לבצע שינוי חומרי, טכנולוגי ועיצובי לבטונדה. את הבטון החליף הפלסטיק, שמיוצר בשיטת ה׳רוטציה׳, שיטת ייצור המיועדת לייצור רכיבים וחלקים גדולים של פלסטיק עם נפח פנימי רחב. האובייקטים תוכננו כך שהם מסוגלים להכיל מים - משאב זמין, במסות שונות. השינוי החומרי פותח הזדמנויות חדשות בכל הנוגע לתרחיש השימוש - שינוע, הזזה, מילוי וריקון, עלויות ייצור וכו׳.

1/1