בטונדה מרתיעה

כשבוחנים את יחסי הכוחות שהצבת הבטונדות מייצרת, מבינים שישנו צד מתמגן וצד תוקף. בתהליך זה יצרתי סדרת דגמי בטונדות שמדגישה ומעצימה את ההרתעה כלפי הצד התוקף. הבטונדה המקורית מאופיינת בסימטריות מוחלטת - כל פאותיה זהות, ועל פי כך היא ׳חסרת כיווניות׳.  בתהליך זה בחנתי והחלתי מורפולוגיות שונות על גושי הבטון, תוך התייחסות ל׳כיווניות׳ שלהם.

 

לאורך השנים צפו ביקורות רבות מצד אזרחים ופוליטקאים  על כך שהבטונדות אינן מספקות ביטחון אמיתי, אינן יוצרות תחושת ביטחון, ולמעשה אינן באמת מרתיעות. תוצרי התהליך הנ״ל נוצרו כ׳תשובה׳ לביקורות אלו, ובנוסף משקפים לנו במידה מסוימת את היחס המיליטנטי האלים והמאיים של ישראל כלפי הצד הפלסטיני.

1/1