עכשיו - NOW

Scene.868.png

מה אופייה של המחאה בשנת 2019? מה אופיו של האקטיביסט בה? מקלדת המכילה מגוון מילים, סימנים ופקודות בהן משתמש האקטיביסט החדש הפועל במרחב הרשתות החברתיות. המקלדת עוצבה כחלק ממותג ׳עכשיו׳, המקדם אקטיביזם מחאתי בקרב פרטים בחברה.